Obchodné podmienky

Prevadzkovádzkovateľom www.parkovaniekosice.sk je spoločnosť RaM auto s.r.o. so sídlom Dubová 12, 044 31 Sokoľ.

Objednanie služby

V prípade záujmu o službu parkovania pri Košickom letisku je zákazník povinný telefonicky alebo e-mailom zarazerervovať parkovacie miesto u prevádzkovateľa služby.

Možnosti platby

Osobne v hotovosti na prevádzke (Rozvojová 12, 040 11 Košice).

Dodanie služby

Dodanie služby prebieha po rezervácií a následnom zaparkovaní motorového vozidla na parkovisku. Služba končí keď zákazník opustí areál parkoviska na prevádzke Rozvojová 12, 040 11 Košice.

Podmienky parkovania

  • Nárok na parkovanie vzniká zaplatením parkovného na prevádzke Rozvojová 12, 040 11 Košice.

  • Pri odchode z parkoviska je zákazník povinný na vyzvanie zamestnanca parkoviska, preukázať sa dokladom o úhrade parkovného.

  • Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za škody alebo straty spôsobené tretími stranami.

  • Zrušenie rezervácie je nutné oznámiť e-mailom na ramautosro@gmail.com alebo telefonicky na +421 948 309 690, najneskôr však 24 hodín pred príchodom na parkovisko.

  • Prenajímateľ si vyhradzuje právo manipulovať s motorovým vozidlom zákazníka v rámci areálu parkoviska.

  • Rezerváciou zákazník súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými vyššie.